Ansøgnings-, handels- og betalingsbetingelser

Luk fane

Produktinformation

webshop.hfc.dk kan du se de HF-enkeltfags-hold som tilbydes af HF-Centret Efterslægten (herefter også "Efterslægten"). For hvert fag oplyses adgangskrav og fagbeskrivelse, og du kan ansøge om optagelse på hold via webshoppen. For enkeltfags-pakker skal du søge via studievejledningen eller blanketten under OPTAGELSE på hjemmesiden HF-E Pakker - "Enkeltfag, men i en klasse".

For yderligere oplysninger kan der sendes en mail til stvl@hfc.dk.

webshop.hfc.dk ejes og drives af HF-Centret Efterslægten, CVR 29556377, Efterslægtsvej 5, 2400 København NV, tlf. 3396 4000, hfc@hfc.dk.

Priser

Alle priser er fastsat i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almengymnasiale uddannelser. Hvis man opnår et fuldt HF-bevis eller en adgangsgivende enkeltfags-pakke kan betalingen for de indgående enkeltfagskurser refunderes mod fremvisning af kvitteringer.

Der er en række situationer hvor prisen er større eller mindre. Der informeres om disse i en popup ved første besøg i vores webshop og igen før betaling.

Ansøgning

webshop.hfc.dk ser du undervisningstilbud og priser. Vær opmærksom på, at der løbende kan ske ændringer i undervisningstilbuddene.

En bindende aftale mellem dig og HF-Centret Efterslægten er først endeligt indgået, når Efterslægten har godkendt din ansøgning, registreret din betaling, og sendt en bekræftelse til din mail.

I stedet for at benytte webshoppen kan du også henvende dig i Studievejledningen, se her.

Betaling

Ved ansøgning via webshop modtager vi betaling med danske og internationale betalingskort (Dankort, Visa, MasterCard), samt MobilePay (kræver at du har aktiveret internethandel for din MobilePay). Beløbet reserveres på din konto når du vælger Betal i webshoppen, og trækkes fra din konto når du modtager en godkendelse fra Efterslægten, eller frigives i modsat fald op til en måned senere.

Vær opmærksom på, at du først er sikret en plads på det/de ønskede hold, når din betaling er registreret, og der stadig er ledig plads på hold. Er holdet fyldt op, vil du stå på betalt venteliste og blive flyttet på holdet, så snart der er plads.

De kontooplysninger, der indtastes ved ansøgningen, bliver sendt direkte til PBS i krypteret form (SSL), så det kun er dig og PBS, der kan læse dem. Der er således ingen andre, der ser eller gemmer oplysningerne om dig.

Fortrydelsesret

Din fortrydelsesfrist udløber 14 dage efter at pengene er hævet eller reserveret på dit betalingskort eller via mobilepay. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Bemærk, at beløbet for visse korttyper først frigives op til en måned efter reservationen.

Hvis du fortryder, inden fristen udløber, skal du rette henvendelse til Efterslægten, som returnerer det modtagne beløb til dig. Henvendelse kan ske via e-mail til stvl@hfc.dk.

Tilmelder du dig senere end 14 dage før kursusstart, bortfalder fortrydelsesretten ved datoen for kursusstart.

Du kan benytte standardfortrydelsesformularen, se link nederst.

Forbehold for ændringer

Efterslægten forbeholder sig ret til at ændre og opdatere regler og betingelser, der gælder for køb på dette website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om, hvorvidt der er sket ændringer. Efterslægten forbeholder sig desuden ret til at ændre i holdenes oprettelse (herunder nedlæggelse grundet for få tilmeldinger), mødetidspunkter, undervisere, etc. Ved nedlæggelse af hold tilstræbes det at give et tilbud om optagelse på et andet hold. Finder vi ikke en løsning tilbagebetales det indbetalte beløb.

Videregivelse af oplysninger

På Efterslægten administrerer vi undervisningen i et studieadministrativt system samt en læringsplatform, som du også får adgang til. Her vil du kunne se dine karakterer, skema, lektier, materialer osv. Det er vigtigt, at du ved, at du med accept af disse betingelser også giver samtykke til, at dit navn, adresse og telefonnummer må vises for andre kursister i disse systemer. Hvis du ønsker at hemmeligholde disse oplysninger, skal du meddele dette til studievejledningen.

Studie- og ordensregler

Som kursist på Efterslægten har du pligt til selv at gøre dig bekendt med vores regler og forventninger på hjemmesiden For kursister - Studie- og ordensregler - "Sammen om et godt studiemiljø".

Tro og love

Ved tilmelding afgiver du på tro og love oplysninger om tidligere uddannelser, pensionsforhold, og evt. om hjemmeboende børn under 7 år. Såfremt der er fejl i de afgivne oplysninger, kan du blive udmeldt uden kompensation og/eller blive efteropkrævet en yderligere deltagerbetaling.

Links

PBS - Pengeinstitutternes Betalings Service www.pbs.dk

FDIH / Forbrugerrådet www.fdih.dk

Forbrugerstyrelsen www.forbruger.dk

Forbrugerrådet Tænk www.forbrugerraadet.dk

Forbrugerinformation www.forbruger.dk

Standardfortrydelsesformular https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=160666#Bil3