Biologi B

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget

Biologi er læren om det levende
Fysiologi, økologi, genetik, evolution og biokemi
At kunne anvende fagets begreber og kunne analysere figurer og tabeller
Undervisningen er en blanding af klasseundervisning, gruppearbejde og eksperimentelle øvelser. Som eksempler på temaer kan nævnes nervesystemet og rusmidler, menneskets oprindelse fra aber og livet i Arktis. Som eksempler på eksperimentelle øvelser kan nævnes alkohols påvirkning af nervesystemet og faktorer der påvirker hastigheden af plantevækst (fotosyntesen)
Der er skriftlige afleveringer

Eksamen er mundtlig med 60 minutters forberedelse og 30 minutters eksamination.

På Biologi B er niveauet højere med inddragelse af biokemi.

Læs evt. mere på uddannelsesguiden.

Adgangskrav

Du skal have fulgt undervisning i Biologi C eller NF (Naturvidenskabelig Faggruppe), eller have tilsvarende faglige kvalifikationer.