Biologi C

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget Vis beskrivelse for e-learning-hold

Biologi er læren om det levende
Fysiologi, økologi og genetik
At kunne anvende fagets begreber og kunne analysere figurer og tabeller
Undervisningen er en blanding af klasseundervisning, gruppearbejde og eksperimentelle øvelser. Som eksempler på temaer kan nævnes sukkersyge, blodpropdannelse, nedarvning i familier og forureningsproblemer. Som eksempler på eksperimentelle øvelser kan nævnes bestemmelse af blodtype og undersøgelse af Utterslev Mose
Der er indgår som en del af undervisningen skriftlige afleveringer i form af rapporter

Eksamen er mundtlig med 24 minutters forberedelse og 24 minutters eksamination.

Læs evt. mere på uddannelsesguiden.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse, eller hvis du har tilsvarende faglige kvalifikationer. Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.