Dans C

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget

I faget Dans på C niveau lærer du at danse, improvisere og koreografere samt forholde dig teoretisk til dans.
I de praktiske timer arbejder vi bl.a. med hiphop, klassisk ballet, moderne dans, swing dance, salsa og meget andet. Holdet er med til at beslutte, hvilke stilarter vi skal lægge vægt på.
I teoritimerne arbejder vi med dans i kulturelt og historisk perspektiv samt analyse og fortolkning af forskellige danseklips og live-performances.
Hvert år indgår vi et samarbejde med en anden danse-relevant institution, i form af teaterbesøg, gæstelærer eller lign. Blandt vores samarbejdspartnere kan vi nævne Københavns internationale dansefestival København Danser, danseskolen Dansekapellet, foreningen World Dance Academy, Tivolis balletskole, kulturcentret Baltoppen LIVE, Københavns Professionshøjskole, Foreningen for integreret moderne dans i Danmark og den britiske dansegruppe Motionhouse.

Vi afslutter forløbet med et eksamensprojekt, hvor I fordyber jer i en eller flere selvvalgte stilarter.
Eksamen er mundtlig og består af to dele: en praktisk og en teoretisk.
I den praktiske del arbejder man i grupper af 2-8 personer. Man skal lave sit eget danseprojekt samt redegøre for projektet.
Den teoretiske del er individuel og består af danseanalyse samt spørgsmål der tager udgangspunkt i gennemgået stof.

Læs evt. mere på uddannelsesguiden.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse, eller hvis du har tilsvarende faglige kvalifikationer. Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.