Dansk A

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget Vis beskrivelse for e-learning-hold

I dansk på A-niveau lærer du om sprog, kommunikation, litteratur og medier. Du får således indblik i dansk kultur både i nutiden og fortiden og dermed viden om, hvem du er, og hvad du kommer fra.

Du møder mange forskellige slags tekster, og du lærer at analysere dem, diskutere dem og forholde dig kritisk til dem. Teksterne er både trykte - fx noveller, artikler og digte - og medie-tekster - fx podcasts, reklamer, dokumentarfilm og kortfilm.
Du producerer også selv tekster og bliver således bedre til at kommunikere godt, formulere dig skarpt og bruge sproget korrekt og formidlingsbevidst.

Der er en to eksaminer:
Mundtlig eksamen hvor du har 1 times forberedelse og bliver eksamineret i ca. 30 minutter.
Og skriftlig eksamen, hvor du har 5 timer til at skrive en artikel.

Læs evt. mere på uddannelsesguiden.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse, eller hvis du har tilsvarende faglige kvalifikationer. Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.