Design og arkitektur C

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget

I design og arkitektur får du teoretisk og praktisk kendskab til designprocesser.
Du arbejder med design af produkter, af fysiske omgivelser og af kommunikation og får forståelse for samspillet mellem form, funktion og kommunikation.
I faget design og arkitektur vil du få de grundlæggende forudsætninger for at kunne gennemføre en designproces og for at kunne analysere og vurdere design i din omverden samt forstå design og arkitektur som udtryk for en kulturhistorisk periode.
Ud fra et kendskab til fagets teori, metoder og redskaber bliver du i stand til at identificere og undersøge et designproblem og en designløsning.
Du lærer også at få ideer til design, planlægge og gennemføre et overskueligt designprojekt og at formidle din proces og løsning.
Du bliver trænet i metoder til visualisering, fx moodboard og modelbygning, og du lærer grundlæggende metoder til research.
Undervisningen veksler mellem lærerstyret undervisning og projektarbejde. Resultaterne fra hvert projektforløb samles i en portefolio. Du bliver trænet i mundtlig fremstilling.

Eksamen består af en mundtlig præsentation, der tager udgangspunkt i din portfolio. Eksaminationstiden er ca. 30 minutter, og der er ingen forberedelsestid.

Læs evt. mere på uddannelsesguiden.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse, eller hvis du har tilsvarende faglige kvalifikationer. Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.