Dramatik C

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget

Dramatik er et fag, hvor man bruger krop, stemme, sprog, rum og teknik til at fortælle en historie
I faget dramatik får man indsigt i grundlæggende begreber og metoder i arbejdet med sceniske udtryk. Det er et fag for alle, der vil blive bedre til at kommunikere.

Undervisningen veksler mellem praktiske øvelser, projektarbejde og teori. Nøgleord i det praktiske arbejde er kreativitet, koncentration og samarbejde. Man skaber fx små spil i samspil med andre, som vises for resten af holdet. Man giver feedback til hinanden i et anerkendende miljø, hvor der er plads til at eksperimentere og prøve sig selv af. Teorien bliver naturligt flettet ind undervejs.
Man skal arbejde med mindst to forskellige teatertraditioner fra forskellige historiske perioder. Det kunne fx være naturalismen fra slutningen af 1800-tallet, hvor man lærer grundlæggende skuespilteknik til indlevelse i en rolle og det helt moderne teater, der spiller på teatrene i dag.
Holdet tager i teatret sammen som en del af undervisningen. Efterfølgende analyseres stykkerne, så der opnås forståelse for konkrete sceniske udtryk.
I slutningen af forløbet arbejder man enkeltvis eller i grupper med et praktisk projekt, som vises til eksamen. Man kan arbejde med uddrag fra et teaterstykke eller skabe sit eget stykke. T

il eksamen skal man desuden fremlægge, hvordan man har arbejdet med projektet med inddragelse af teori. Afslutningsvis trækker man et spørgsmål om et gennemgået emne, som man skal svare på ud fra praktiske erfaringer og teoretisk viden.
Eksamen er todelt. Der afholdes en mundtlig prøve i to dele, med en varighed på 30 min. Første del er en præsentation fra det afsluttende dramaprojekt.
Anden del er en eksamination inden for kernestoffet. Der gives én samlet karakter.

Læs evt. mere på uddannelsesguiden.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse, eller hvis du har tilsvarende faglige kvalifikationer. Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.