Engelsk C+B

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget Vis beskrivelse for e-learning-hold

Faget engelsk drejer sig helt overordnet om de engelsktalende dele af verden. Det er et fag, som sideløbende med selve den sproglige dygtiggørelse har fokus på litteratur, samfund og historie i den engelsktalende verden, primært Storbritannien og USA. Faget vil derfor træne såvel mundtlige som skriftlige færdigheder samt omhandle en række emner af enten historisk eller nutidig relevans. Viden om disse emner opnås primært ved at vi læser forskelligartede tekster, fx nyhedsartikler og noveller, samt ser spille- og dokumentarfilm. Disse tekster og film arbejder vi med at forstå i dybden, hvilket både styrker de analytiske og sproglige kompetencer. Deltagelse i mundtlig dialog i klassen er nødvendig for at forbedre de mundtlige kompetencer mens den skriftlige korrekthed trænes gennem større og mindre skriftlige opgaver.

Faget afsluttes med to eksamener, en mundtlig og en skriftlig.
Dette betyder, at man på disse niveauer vil modtage undervisning, som har fokus på forbedring af såvel mundtlige som skriftlige færdigheder. Vælger man faget på C-niveau afsluttes der kun med en mundtlig eksamen, hvorfor undervisningen på dette niveau også vil dreje sig mest om at træne de mundtlige færdigheder.
Ved den mundtlige eksamen på har man 1 times forberedelse og man bliver eksamineret i ca. 30 min.
Ved den skriftlige eksamen skal man på 5 timer skrive et essay.

Læs evt. mere på uddannelsesguiden.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse, eller hvis du har tilsvarende faglige kvalifikationer. Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.