Engelsk C

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget Vis beskrivelse for e-learning-hold

Faget engelsk drejer sig helt overordnet om de engelsktalende dele af verden. Det er et fag, som sideløbende med selve den sproglige dygtiggørelse har fokus på litteratur, samfund og historie i den engelsktalende verden, primært Storbritannien og USA. Faget vil derfor træne såvel mundtlige som skriftlige færdigheder samt omhandle en række emner af enten historisk eller nutidig relevans. Viden om disse emner opnås primært ved at vi læser forskelligartede tekster, fx nyhedsartikler og noveller, samt ser spille- og dokumentarfilm. Disse tekster og film arbejder vi med at forstå i dybden, hvilket både styrker de analytiske og sproglige kompetencer. Deltagelse i mundtlig dialog i klassen er nødvendig for at forbedre de mundtlige kompetencer mens den skriftlige korrekthed trænes gennem større og mindre skriftlige opgaver.

Faget afsluttes med en mundtlig prøve:
Eksaminationstiden er ca. 24 minutter. Der gives ca. 48 minutters forberedelsestid. Eksaminationen indledes af eksaminanden med en kort mundtlig præsentation på ca. seks minutter og former sig derefter som en samtale mellem eksaminand og eksaminator.

Læs evt. mere på uddannelsesguiden.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse, eller hvis du har tilsvarende faglige kvalifikationer. Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.