Erhvervsøkonomi C

Til Søgning
Pris: DKK 1.400,00

Om faget

Erhvervsøkonomi tager udgangspunkt i virksomheden.
Vi beskæftiger os med virksomhedernes strategi, ide, markedsføring, organisation, økonomi og regnskab. Erhvervsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag hvor vi vha. enkle teorier og empiri forsøger at forklare og forstå, hvorfor virksomhederne gør som de gør, hvorfor de oplever succes, udfordringer eller fiasko både ift. små og store virksomheder. I undervisningen arbejder vi med konkrete cases.
Som afslutning på forløbet skal du udarbejde et projekt med udgangspunktet i enten en ”Start-up”-virksomhed (måske din egen!), den bæredygtige virksomhed eller den socialøkonomiske virksomhed.
Vi besøger virksomheder og får derigennem koblet teori med den virkelige verden.

Eksemen er mundtlig. Du har 60 min. forberedelse og 30 min. eksamination.

Læs evt. mere på uddannelsesguiden.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse, eller hvis du har tilsvarende faglige kvalifikationer. Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.