Filosofi C

Til Søgning
Pris: DKK 1.400,00

Om faget

“Filosofi” betyder “kærlighed til visdom”. 
At filosofere er et forsøg på at udføre en systematisk undersøgelse af den menneskelige eksistens. 
I filosofitimerne bliver du dygtig til at undre dig over livet. 
Vi undersøger spørgsmål som “hvem er jeg?”, “hvad er et godt liv?”, “hvordan bør vi behandle hinanden?” og “findes der sikker viden?”
Det faglige indhold består af tekster skrevet af både gamle og nulevende filosoffer. Vi læser også sekundærtekster om filosofferne og idéhistorie. 
Desuden diskuterer vi “cases” fra det virkelige liv. Det kan være artikler eller videoer, der omhandler aktuelle filosofiske problemstillinger f.eks. dyrevelfærd, coronarestriktioner, genmanipulation og overforbrug.   
Undervisningen tager udgangspunkt i almindelig klasseundervisning med en del fælles tekstlæsning og gruppearbejde. Der er ikke ret meget skriftligt arbejde. 

Du kommer til en mundtlig prøve i filosofi med 48 min. forberedelse og 24 min. eksamination. Eksamensmaterialet består af en kendt tekst og en ukendt case. 
Du skal kunne redegøre for filosofiske problemstillinger i materialet og indgå i en fagligt funderet diskussion af disse.

Læs evt. mere på uddannelsesguiden.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse, eller hvis du har tilsvarende faglige kvalifikationer. Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.