Fransk begynder A

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget

Du lærer at deltage i samtale på et enkelt og sammenhængende fransk mundtligt og skriftligt om kendte og almene emner. Du får et grundlæggende ordforråd og lærer grundlæggende grammatik, udtale og intonation. Du møder talt og skrevet fransk og får viden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i fransksprogede lande. Undervisningen munder ud i en mundtlig eksamen. Læs evt. mere på uddannelsesguiden.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse, eller hvis du har tilsvarende faglige kvalifikationer. Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.