Fransk begynder A

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget Vis beskrivelse for e-learning-hold

Fransk Begyndersprog A er læren om fransk sprog og kultur. Målet er, at du skal kunne forstå hovedpunkterne i talt fransk, læse og forstå almindelige franske tekster, deltage i en samtale og diskussion på et nogenlunde flydende fransk samt skrive et enkelt og sammenhængende fransk.
Undervisningen er tilrettelagt i 8 moduler, som alle har et overordnet tema. I hvert modul er der opgaver i grammatik, i temaets tekster og film samt en skriftlig eksamensopgave. Til hvert modul er der mulighed for at aflevere lydfiler for at træne den mundtlige sprogfærdighed.
Undervisningen er tilrettelagt som et e-learningsforløb – enten halv- eller helårligt. Der er løbende mulighed for at mødes med læreren i Teams for at træne mundtlig sprogfærdighed eller lave eksamenstræning.
Den skriftlige eksamen gøres du fortrolig med gennem modulernes eksamensopgaver.

Undervisningen afsluttes med en skriftlig og mundtlig eksamen.
Den mundtlige eksamen består af en billedbeskrivelse på fransk samt en tekst, der er relateret de læste temaer. Teksten skal præsenteres på fransk.
Den skriftlige prøve har en varighed af 4 timer.
Første delprøve må hjælpemidler ikke benyttes (1 time). Herefter afleveres 1. delprøve og alle hjælpemidler må nu benyttes til besvarelse af anden del af opgavesættet.

Læs evt. mere på uddannelsesguiden.

Adgangskrav

Du skal have gennemført undervisningen i Fransk begynder 0-B, eller dokumentere tilsvarende faglige forudsætninger for at kunne blive optaget på fransk A.