Fysik B

Til Søgning
Pris: DKK 0,00

Om faget

I faget fysik introducerer vi verden omkring os gennem et samspil mellem eksperimenter og teori.

I fysik får du en fortrolighed med væsentlige naturvidenskabelige metoder, der sammen med viden og kundskaber vedrørende fysiske fænomener og begreber åbner for en naturvidenskabelig tolkning af verden. Dette bidrager til almen dannelse og giver et fagligt grundlag for studier indenfor naturvidenskab, teknik, bidrager til sundhed og andre fagområder, samt kvalificerer til studievalg.
I undervisningen møder vi eksempler på aktuelle teknisk-naturvidenskabelige problemer inden for videnskab, samfundsudvikling og teknologi, hvor fysik spiller en væsentlig rolle i løsningen.
Gennem arbejdet med eksperimenter og teoretiske modeller opnår du kompetence i opstilling og anvendelse af fysiske modeller som middel til kvalitativ og kvantitativ forklaring af fænomener og processer.

I faget fysik kommer vi bl.a. til at

 • opstille og anvende modeller til en kvalitativ eller kvantitativ forklaring af fysiske fænomener og sammenhænge
 • behandle eksperimentelle data ved hjælp af blandt andet it-værktøjer med henblik på at afdække og diskutere matematiske sammenhænge mellem fysiske størrelser
 • perspektivere fysikkens bidrag til forståelse af såvel naturfænomener som teknologi- og samfundsudvikling gennem eksempler
 • undersøge problemstillinger og udvikle og vurdere løsninger, hvor fagets viden og metoder anvendes

Gennem undervisningen får man kendskab til emner som:

 • Det naturvidenskabelige verdensbillede
 • Universet og dets udviklingshistorie, herunder Universets udvidelse
 • Grundlæggende egenskaber ved lyd og lys
 • Atomers og atomkerners opbygning
 • Kvantefysik, emission og absorption af stråling, spektre
 • Radioaktivitet, herunder henfaldstyper, aktivitet og henfaldsloven
 • Kraftbegrebet, herunder tyngdekraft, tryk og opdrift
 • Inddragelse af aktuelle faglige, teknologiske, samfundsrelevante eller globale problemstillinger, herunder en belysning af fysiske aspekter af bæredygtig udvikling
Der afholdes en mundtlig prøve.
Prøven er todelt. Første del af prøven er eksperimentel, hvor du arbejder i laboratoriet i ca. 90 minutter i grupper med en eksperimentel problemstilling. Anden del af prøven er individuel og mundtlig og omhandler et teoretisk emne.
Du får én individuel karakter ud fra en helhedsvurdering af prøvens eksperimentelle og mundtlige del.

Læs evt. mere på uddannelsesguiden.

Adgangskrav

Du skal have gennemført undervisningen i Fysik C, eller dokumentere tilsvarende faglige forudsætninger.