Fysik C

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget

I faget fysik introducerer vi verden omkring os gennem et samspil mellem eksperimenter og teori. Herved får vi beskrivelser, tolkninger, forklaringer og modeller af fænomener og processer i natur og teknik.
I fysik C fås en fortrolighed med væsentlige naturvidenskabelige metoder, der sammen med viden og kundskaber vedrørende fysiske fænomener og begreber åbner for en naturvidenskabelig tolkning af verden. Dette bidrager til almen dannelse og giver et fagligt grundlag for studier inden for naturvidenskab, teknik, bidrager til sundhed og andre fagområder, samt kvalificerer til studievalg.
I undervisningen møder vi eksempler på aktuelle teknisk-naturvidenskabelige problemer inden for videnskab, samfundsudvikling og teknologi, hvor fysik spiller en væsentlig rolle i løsningen.
Gennem arbejdet med eksperimenter og teoretiske modeller opnår man kompetence i opstilling og anvendelse af fysiske modeller som middel til kvalitativ og kvantitativ forklaring af fænomener og processer.
De faglige problemstillinger giver en perspektivering af faget, herunder fysiske og teknologiske aspekter af bæredygtighed, og giver indsigt i faglig formidling.
I faget fysik kommer vi bl.a. til at

  • opstille og anvende enkle modeller til en kvalitativ eller kvantitativ forklaring af fysiske fænomener og sammenhænge
  • behandle eksperimentelle data ved hjælp af blandt andet it-værktøjer med henblik på at afdække og diskutere matematiske sammenhænge mellem fysiske størrelser
  • perspektivere fysikkens bidrag til forståelse af såvel naturfænomener som teknologi- og samfundsudvikling gennem eksempler.
  • undersøge problemstillinger og udvikle og vurdere løsninger, hvor fagets viden og metoder anvendes.
Gennem undervisningen får man kendskab til emner som:
  • Det naturvidenskabelige verdensbillede gennem tiderne
  • Grundtræk ved Universet og dets udviklingshistorie, herunder Universets udvidelse
  • Jorden som planet i solsystemet som grundlag for forklaring af umiddelbart observerbare naturfænomener
  • Beskrivelse af energi og energiomsætning f.eks. i et atomkraftværk
  • Forskellige energiformer som f.eks. potentiel og kinetisk energi
  • Grundlæggende egenskaber ved lyd og lys
Der afholdes en mundtlig prøve inden for de emner, der er arbejdet med.
Eksaminationen varer ca. 24 min. der gives 24 min. forberedelsestid. Der inddrages både eksperimentelle og teoretiske elementer.

Læs evt. mere på uddannelsesguiden.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse, eller hvis du har tilsvarende faglige kvalifikationer. Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.