Geografi C

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget Vis beskrivelse for e-learning-hold

Geografi – læren om og beskrivelse af jordens processer: 
Geografi handler om forskellige naturforhold, så som vejr og naturressourcer, og hvilken betydning disse har for menneskets livsvilkår. 
Der fokuseres på både lokale som globale problemstillinger, eks. vejr og jordforhold i Danmark og dets betydning for landbruget. Eller hvordan globale udfordringer med en øget forurening af både CO2 og plastik skal håndteres – og hvordan mennesket gør det mest bæredygtigt.  
Geografi bruger forsøg og eksperimenter, primært som en del af undervisningen, men også lejlighedsvist i felten. Det eksperimentelle arbejde inddrages for at undersøge teorierne nærmere.
Udvalgte forsøg skal afleveres som skriftlige rapporter.  

Eksamen i geografi er en mundtlig prøve med 24 minutters forberedelse og 24 minutters eksamination med kendte eksamensspørgsmål.

Læs evt. mere på uddannelsesguiden.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse, eller hvis du har tilsvarende faglige kvalifikationer. Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.