Idræt B

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget

I idræt på B-niveau er det samlede timetal på 125 timer ligeligt fordelt af mellem praksis og teori. Generelt sigtes i praksis mod samme faglige mål som på C-niveau, men med øgede krav til det faglige niveau.
Den teoretiske del sigter mod en dybere og bredere teoriforståelse af viden om anatomi og fysisk aktivitet i et træningsmæssigt perspektiv samt idræt set i et historisk og sociologisk sammenhæng.

Eksamen i idræt B har en praktisk gruppeprøve, hvor der trækkes 3 forløb fra undervisningen. Den mundtlige prøve i det idrætsteoretiske stof er individuel og varer ca. 24 min. med ca. 48 min. forberedelse. Der gives én samlet, individuel karakter efter 7-trinsskalaen.

Læs evt. mere på uddannelsesguiden.

Adgangskrav

Du skal have gennemført undervisningen i Idræt C, eller dokumentere tilsvarende faglige forudsætninger.