Idræt C

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget

Faget idræt C har et særligt fokus på praksis, på fysisk aktivitet og træning. Du lærer desuden centrale idrætsfaglige begreber og får viden om livsstilens og den fysiske aktivitets betydning for sundheden.
Undervisningen indeholder praktiske forløb fra tre forskellige kategorier: boldspil, musik og bevægelse samt klassiske og nye idrætter.
Til praksis kobles der undervejs til grundlæggende idrætsfysiologi og træningsteori, hvor du bl.a. lærer om principperne for træning af både teknik og den fysiske ydeevne.
De faglige mål er primært rettet mod at opnå alsidige og praktiske færdigheder, samt sekundært en basal forståelse af det idrætsteoretiske stof.

Eksamen i idræt C er en praktisk/mundtlig gruppeeksamen. Eksaminationstiden er ca. 24 min. pr. kursist: ¾ til den praktiske ¼ til den teoretiske del.
Ved eksamen trækkes tre af de gennemgåede undervisningsforløb. Her bedømmes deltagernes praktiske færdigheder samt den tilknyttede teori jf. de faglige mål. Der gives én samlet, individuel karakter efter 7-trinsskalen.

Læs evt. mere på uddannelsesguiden.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse, eller hvis du har tilsvarende faglige kvalifikationer. Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.