Kemi C

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget Vis beskrivelse for e-learning-hold

Kemi handler om stoffers egenskaber og de betingelser, der er for forskellige reaktioner.
Faget indeholder en introduktion til de mindste dele af de byggeklodser, som danner den verden, vi lever i: syrer, baser og salte. Du vil derfor få en større forståelse for den verden, vi lever i.
Kemi C kan tages som enkeltfag eller som en del af den naturvidenskabelige faggruppe i 2-årigt HF.
Undervisningen består af en blanding af teori og øvelser i laboratoriet, der viser teorien i praksis. Øvelser i laboratoriet skal du efterfølgende dokumentere ved at skrive journaler og rapporter.

Undervisningen afsluttes med en mundtlig eksamen på 24 minutter med 24 minutters forberedelse. Eksamensspørgsmålene tager alle udgangspunkt i et forsøg, som er lavet i undervisningen.

Læs evt. mere på uddannelsesguiden.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse, eller hvis du har tilsvarende faglige kvalifikationer. Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.