Kemi C

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget Vis beskrivelse for e-learning-hold

Introduktion til de mindste dele af de byggeklodser som danner den verden vi lever i. Atomets fascinerende verden beskriver hvordan stoffer reagerer med hinanden, og hvordan deres karakterer får betydning for hvorfor verden ser ud som den gør. Stoffet inkluderer syrer, baser, salte og det bearbejdes såvel teoretisk som eksperimentelt. Digitale værktøjer indgår som en integreret del af kemiundervisningen. Kemi C kan tages som enkeltfag eller som en del af den naturvidenskabelige faggruppe i 2-årigt HF. Læs evt. mere på uddannelsesguiden.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse, eller hvis du har tilsvarende faglige kvalifikationer. Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.