Matematik A

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget Vis beskrivelse for e-learning-hold

På matematik A er de centrale emner:

  • vektorer
  • vektorfunktioner
  • differentialregning
  • integralregning
  • differentialligninger
  • sandsynlighedsregning med fokus på normalfordelinger
  • funktioner af to variable
  • keglesnit (gælder indtil videre kun år 2022)
Matematikundervisningen veksler mellem opgaveregning og teori, og abstraktioner og logiske lovmæssigheder spiller en større rolle end på underliggende niveauer.
En væsentlig del af den mundtlige matematik er fokuseret på logik og bevisførelse.
I den skriftlige matematik arbejdes der med at løse og besvare opgaver, dels i hånden og dels vha. et matematikprogram. Som kursist på Efterslægten får du licens til matematikprogrammet TI-Nspire, som er det program, du vil blive undervist i.
Faget afsluttes med både en mundtlig og en skriftlig eksamen.
Ved den mundtlige eksamen trækkes ét spørgsmål, og der gives 30 min. forberedelse og 30 min. eksamination inklusive votering.
Formuleringen af de enkelte spørgsmål er kendt på forhånd.
Den skriftlige eksamen varer 5 timer og består af to dele:
De første 2 timer er uden hjælpemidler, dog med formelsamling. Denne delprøve udarbejdes i hånden og afleveres på papir.
Anden delprøve varer 3 timer og er med alle hjælpemidler. Den skrives på computer og afleveres digitalt.
Matematik A henvender sig til studerende, som vil forberede sig til en videregående uddannelse med et betydeligt matematisk indhold.

Læs evt. mere på uddannelsesguiden.

Adgangskrav

Du skal have gennemført undervisningen i Matematik B, eller dokumentere tilsvarende faglige forudsætninger.