Matematik B

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget Vis beskrivelse for e-learning-hold

I matematik b-niveau er de centrale emner, der arbejdes med

 • Bogstavregning.
 • Funktioner.
 • Andengradspolynomier.
 • Differentialregning.
 • Statistik og sandsynlighedsregning med særligt fokus på binomialfordelingen.
 • Analytisk geometri.
 • Forberedelsesmateriale, der udstikkes fra undervisningsministeriet og varierer fra år til år.
Matematikundervisningen veksler mellem opgaveregning og teori, og der arbejdes både med mundtlig og skriftlig matematik.
En del af den mundtlige matematik er arbejde med matematiske beviser, da disse udgør en vigtig del af den matematiske tankegang.
I den skriftlige matematik arbejdes der med at løse og besvare opgaver dels i hånden og dels vha. et matematikprogram. Efterslægten bruger matematikprogrammet TI-Nspire, som der arbejdes med løbende i undervisningen.
Matematik b-niveau afsluttes med både en mundtlig og en skriftlig eksamen.
Den mundtlige eksamen består af to dele:
 • 2 times gruppedelsprøve
 • 24 minutters individuel eksamen
Den skriftlige eksamen varer 4 timer og består af to dele:
 • 1,5 time uden hjælpemidler
 • 2,5 timer med hjælpemidler
B-niveauet bygger videre på c-niveauet, men har et større pensum, matematikken på b-niveau er mere abstrakt og kompleks. Derudover er der et større krav til at forstå og gennemgå beviser til den individuelle del af den mundtlige eksamen.

Læs evt. mere på uddannelsesguiden.

Adgangskrav

Du skal have gennemført undervisningen i Matematik C, eller dokumentere tilsvarende faglige forudsætninger for at blive optaget på matematik B.