Matematik B

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget Vis beskrivelse for e-learning-hold

Du arbejder videre ud fra matematik C-niveau, og der arbejdes stadig med eksempler fra dagligdagen eller fra andre fag. Du arbejder videre med mundtlig og skriftlig matematik og får udbygget din viden om nogle matematiske modeller, begreber og logiske ræsonnementer. Som følge af det højere abstraktionsniveau er der lagt mere vægt på matematisk bevisførelse. I faget arbejder du videre med, og får uddybet, emnerne fra C-niveau, og du stifter bekendtskab med det nye emne differentialregning. Der arbejdes stadig både i hånden og i et matematisk værktøjsprogram. Læs evt. mere på uddannelsesguiden.

Adgangskrav

Du skal have gennemført undervisningen i Matematik C, eller dokumentere tilsvarende faglige forudsætninger.