Matematik C

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget Vis beskrivelse for e-learning-hold

I matematik C-niveau er de centrale emner

  • Tal og bogstaver.
  • Lineære -, eksponentielle- og potensfunktioner.
  • Procent- og rentesregning.
  • Statistik og sandsynlighedsregning.
  • Geometri.
Matematikundervisningen veksler mellem opgaveregning og teori, og der arbejdes både med mundtlig og skriftlig matematik.
Som en del af den mundtlige matematik arbejdes der med små matematiske beviser, da disse udgør en vigtig del af den matematiske tankegang.
I den skriftlige matematik arbejdes der med at løse og besvare opgaver dels i hånden og dels vha. et matematikprogram. Efterslægten bruger matematikprogrammet TI-Nspire, som introduceres og arbejdes med løbende i undervisningen.
Matematik c-niveau afsluttes med både en mundtlig og en skriftlig eksamen.
Den mundtlige eksamen består af to dele:
  • 90 min. gruppedelsprøve
  • 20 min. individuel eksamen
Den skriftlige eksamen varer 3 timer og består af to dele:
  • 60 min. uden hjælpemidler
  • 120 min. med hjælpemidler

Læs evt. mere på uddannelsesguiden.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse, eller hvis du har tilsvarende faglige kvalifikationer. Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.