Matematik C

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget Vis beskrivelse for e-learning-hold

Du udvikler en teoretisk viden om bestemte matematiske emner ved at arbejde med eksempler hentet fra dagligdagen eller fra andre fag. Du lærer både mundtlig og skriftlig fremstilling af matematik og får viden om nogle matematiske modeller, begreber og logiske ræsonnementer. Undervisningen omfatter bl.a. følgende emner: Ligningsløsning, funktioner (bl.a. lineære, eksponentielle og potensfunktioner), procent- og rentesregning, geometri, sandsynlighedsregning og statistik, og der arbejdes både i hånden og i et matematisk værktøjsprogram. Læs evt. mere på uddannelsesguiden.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse, eller hvis du har tilsvarende faglige kvalifikationer. Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.