Engelsk C+B

Om faget

Bliv dygtigere til at læse, skrive, lytte til og tale engelsk! På dette kursus tager vi udgangspunkt i det, du lærte i folkeskolen, og bygger gradvist mere på, så du bevæger dig fra ”0” op på B-niveau. Der vil dog også være nogen repetition af det, du lærte i folkeskolen, i de første moduler. Hos os vægter vi træning højt. Du kan ikke lære engelsk ved passivt at kigge på det. Derfor kommer du til at træne dit engelske ved at lytte til, tale, læse og især skrive engelsk. Til en begyndelse skal vi have det basale på plads, både inden for grammatikken og inden for tekstforståelse - analyse og fortolkning. Du vil få forklaret den grundlæggende grammatik og få træning i at bruge reglerne selv, både når du taler og skriver. Vi vil arbejde med at udvide dit ordforråd og forbedre din udtale, især det naturlige flow. Gennemgående vil din opmærksomhed på korrekthed og sammenhæng i det, du skriver, blive trænet. Emnerne på dette kursus bliver ”Tourists and Travellers”, ”The American Dream”,  ”Supersize vs. Superskinny”, ”Race Issues in the USA”, ”Crime & Punishment” og ”Empire, Africa and Globalisation”. I de sidste moduler lægger vi vægt på at få dig gjort helt klar til den både den skriftlige og den mundtlige eksamen. Du skal forvente at bruge omkring 33 timer på hver af de 8 modulopgaver. Læs evt. mere på uddannelsesguiden.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse, eller hvis du har tilsvarende faglige kvalifikationer. Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.