Dansk A

Om faget

I dansk på A-niveau lærer du om sprog, kommunikation, litteratur og medier. Du får således indblik i dansk kultur både i nutiden og fortiden og dermed viden om, hvem du er, og hvad du kommer fra.

Du møder mange forskellige slags tekster, og du lærer at analysere dem, diskutere dem og forholde dig kritisk til dem. Teksterne er både trykte - fx noveller, artikler og digte - og medie-tekster - fx podcasts, reklamer, dokumentarfilm og kortfilm.
Du producerer også selv tekster og bliver således bedre til at kommunikere godt, formulere dig skarpt og bruge sproget korrekt og formidlingsbevidst.

Der er en to eksaminer:
Mundtlig eksamen hvor du har 1 times forberedelse og bliver eksamineret i ca. 30 minutter.
Og skriftlig eksamen, hvor du har 5 timer til at skrive en artikel.

Læs evt. mere på uddannelsesguiden.

E-learning

Alle e-learningsfag på Efterslægten er opbygget i 8 moduler, hvor hvert modul typisk har et emne eller et tema.
Modulerne er opbygget på den måde, at der er lærebogsstof/pensum, der skal læses og forskellige typer af opgaver, hvor man øver sig i at anvende lærebogsstoffet. Disse øvelsesopgaver skal ikke afleveres. I nogle fag er der selvrettende opgaver eller facitlister, så man kan tjekke sig selv.
Til hvert af de 8 moduler, er der opgaver, der samler op på modulets emne, begreber og metoder. Disse opgaver skal afleveres på LUDUS Web til særlige afleveringsfrister, der skal overholdes. Disse opgaver får man faglig feedback på inden for en uge efter aflevering, når man afleverer rettidigt.
Alle e-learningsfag har en fast lærer, som man kan kontakte løbende, hvis man har brug for faglig støtte.
Faget afsluttes med en eksamen, der forløber på samme måde som de fysiske fags eksamener. E-learningseksaminerne ligger i de faste eksamensperioder hhv. december-januar og maj-juni.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse, eller hvis du har tilsvarende faglige kvalifikationer. Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.