Matematik C

Om faget

I matematik C-niveau er de centrale emner

  • Tal og bogstaver.
  • Lineære -, eksponentielle- og potensfunktioner.
  • Procent- og rentesregning.
  • Statistik og sandsynlighedsregning.
  • Geometri.
Matematikundervisningen veksler mellem opgaveregning og teori, og der arbejdes både med mundtlig og skriftlig matematik.
Som en del af den mundtlige matematik arbejdes der med små matematiske beviser, da disse udgør en vigtig del af den matematiske tankegang.
I den skriftlige matematik arbejdes der med at løse og besvare opgaver dels i hånden og dels vha. et matematikprogram. Efterslægten bruger matematikprogrammet TI-Nspire, som introduceres og arbejdes med løbende i undervisningen.
Matematik c-niveau afsluttes med både en mundtlig og en skriftlig eksamen.
Den mundtlige eksamen består af to dele:
  • 90 min. gruppedelsprøve
  • 20 min. individuel eksamen
Den skriftlige eksamen varer 3 timer og består af to dele:
  • 60 min. uden hjælpemidler
  • 120 min. med hjælpemidler

Læs evt. mere på uddannelsesguiden.

E-learning

Alle e-learningsfag på Efterslægten er opbygget i 8 moduler, hvor hvert modul typisk har et emne eller et tema.
Modulerne er opbygget på den måde, at der er lærebogsstof/pensum, der skal læses og forskellige typer af opgaver, hvor man øver sig i at anvende lærebogsstoffet. Disse øvelsesopgaver skal ikke afleveres. I nogle fag er der selvrettende opgaver eller facitlister, så man kan tjekke sig selv.
Til hvert af de 8 moduler, er der opgaver, der samler op på modulets emne, begreber og metoder. Disse opgaver skal afleveres på LUDUS Web til særlige afleveringsfrister, der skal overholdes. Disse opgaver får man faglig feedback på inden for en uge efter aflevering, når man afleverer rettidigt.
Alle e-learningsfag har en fast lærer, som man kan kontakte løbende, hvis man har brug for faglig støtte.
Faget afsluttes med en eksamen, der forløber på samme måde som de fysiske fags eksamener. E-learningseksaminerne ligger i de faste eksamensperioder hhv. december-januar og maj-juni.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse, eller hvis du har tilsvarende faglige kvalifikationer. Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.