Geografi C

Om faget

Geografi – læren om og beskrivelse af jordens processer: 
Geografi handler om forskellige naturforhold, så som vejr og naturressourcer, og hvilken betydning disse har for menneskets livsvilkår. 
Der fokuseres på både lokale som globale problemstillinger, eks. vejr og jordforhold i Danmark og dets betydning for landbruget. Eller hvordan globale udfordringer med en øget forurening af både CO2 og plastik skal håndteres – og hvordan mennesket gør det mest bæredygtigt.  
Geografi bruger forsøg og eksperimenter, primært som en del af undervisningen, men også lejlighedsvist i felten. Det eksperimentelle arbejde inddrages for at undersøge teorierne nærmere.
Udvalgte forsøg skal afleveres som skriftlige rapporter.  

Eksamen i geografi er en mundtlig prøve med 24 minutters forberedelse og 24 minutters eksamination med kendte eksamensspørgsmål.

Læs evt. mere på uddannelsesguiden.

E-learning

Alle e-learningsfag på Efterslægten er opbygget i 8 moduler, hvor hvert modul typisk har et emne eller et tema.
Modulerne er opbygget på den måde, at der er lærebogsstof/pensum, der skal læses og forskellige typer af opgaver, hvor man øver sig i at anvende lærebogsstoffet. Disse øvelsesopgaver skal ikke afleveres. I nogle fag er der selvrettende opgaver eller facitlister, så man kan tjekke sig selv.
Til hvert af de 8 moduler, er der opgaver, der samler op på modulets emne, begreber og metoder. Disse opgaver skal afleveres på LUDUS Web til særlige afleveringsfrister, der skal overholdes. Disse opgaver får man faglig feedback på inden for en uge efter aflevering, når man afleverer rettidigt.
Alle e-learningsfag har en fast lærer, som man kan kontakte løbende, hvis man har brug for faglig støtte.
Faget afsluttes med en eksamen, der forløber på samme måde som de fysiske fags eksamener. E-learningseksaminerne ligger i de faste eksamensperioder hhv. december-januar og maj-juni.

Laboratoriekurser

Som en del af e-learningskurset afholdes obligatoriske laboratoriekurser med eksperimentelt arbejde. Der er tilstedeværelseskrav til kurserne, og kurserne skal bestås for at kunne gå til eksamen i faget.
Kurserne gennemføres 4 eftermiddage/aftener i hhv. marts-april og oktober-november.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse, eller hvis du har tilsvarende faglige kvalifikationer. Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.