Samfundsfag C

Om faget

I Samfundsfag C får du kendskab til danske samfundsforhold igennem arbejde med teori, empiri og metode inden for områderne Politologi, økonomi og sociologi. Vi undersøger og forklarer, hvorfor samfundet ser ud, som det gør.
På C-niveauet lærer du enkle faglige teorier og metoder og arbejder med emner som fx demokrati og politiske beslutningsprocesser, samfundsøkonomiske mål og politikker til opnåelse af disse, samt forskellige sociologiske emner som ulighed, kriminalitet eller senmodernitet.
Der arbejdes problemorienteret med aktuelle problemstillinger. Undervisningen giver dig et godt grundlag for at deltage i det danske demokrati på et oplyst og indsigtsfuldt grundlag.

Forløbet afsluttes med en mundtlig eksamen: Eksaminationstiden er 24 minutter. Der gives 48 minutters forberedelsestid.

Læs evt. mere på uddannelsesguiden.

E-learning

Alle e-learningsfag på Efterslægten er opbygget i 8 moduler, hvor hvert modul typisk har et emne eller et tema.
Modulerne er opbygget på den måde, at der er lærebogsstof/pensum, der skal læses og forskellige typer af opgaver, hvor man øver sig i at anvende lærebogsstoffet. Disse øvelsesopgaver skal ikke afleveres. I nogle fag er der selvrettende opgaver eller facitlister, så man kan tjekke sig selv.
Til hvert af de 8 moduler, er der opgaver, der samler op på modulets emne, begreber og metoder. Disse opgaver skal afleveres på LUDUS Web til særlige afleveringsfrister, der skal overholdes. Disse opgaver får man faglig feedback på inden for en uge efter aflevering, når man afleverer rettidigt.
Alle e-learningsfag har en fast lærer, som man kan kontakte løbende, hvis man har brug for faglig støtte.
Faget afsluttes med en eksamen, der forløber på samme måde som de fysiske fags eksamener. E-learningseksaminerne ligger i de faste eksamensperioder hhv. december-januar og maj-juni.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse, eller hvis du har tilsvarende faglige kvalifikationer. Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.