Biologi C

Om faget

Biologi er læren om det levende
Fysiologi, økologi og genetik
At kunne anvende fagets begreber og kunne analysere figurer og tabeller
Undervisningen er en blanding af klasseundervisning, gruppearbejde og eksperimentelle øvelser. Som eksempler på temaer kan nævnes sukkersyge, blodpropdannelse, nedarvning i familier og forureningsproblemer. Som eksempler på eksperimentelle øvelser kan nævnes bestemmelse af blodtype og undersøgelse af Utterslev Mose
Der er indgår som en del af undervisningen skriftlige afleveringer i form af rapporter

Eksamen er mundtlig med 24 minutters forberedelse og 24 minutters eksamination.

Læs evt. mere på uddannelsesguiden.

E-learning

Alle e-learningsfag på Efterslægten er opbygget i 8 moduler, hvor hvert modul typisk har et emne eller et tema.
Modulerne er opbygget på den måde, at der er lærebogsstof/pensum, der skal læses og forskellige typer af opgaver, hvor man øver sig i at anvende lærebogsstoffet. Disse øvelsesopgaver skal ikke afleveres. I nogle fag er der selvrettende opgaver eller facitlister, så man kan tjekke sig selv.
Til hvert af de 8 moduler, er der opgaver, der samler op på modulets emne, begreber og metoder. Disse opgaver skal afleveres på LUDUS Web til særlige afleveringsfrister, der skal overholdes. Disse opgaver får man faglig feedback på inden for en uge efter aflevering, når man afleverer rettidigt.
Alle e-learningsfag har en fast lærer, som man kan kontakte løbende, hvis man har brug for faglig støtte.
Faget afsluttes med en eksamen, der forløber på samme måde som de fysiske fags eksamener. E-learningseksaminerne ligger i de faste eksamensperioder hhv. december-januar og maj-juni.

Laboratoriekurser

Som en del af e-learningskurset afholdes obligatoriske laboratoriekurser med eksperimentelt arbejde. Der er tilstedeværelseskrav til kurserne, og kurserne skal bestås for at kunne gå til eksamen i faget.
Kurserne gennemføres 4 eftermiddage/aftener i hhv. marts-april og oktober-november.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse, eller hvis du har tilsvarende faglige kvalifikationer. Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.