Religion C

Om faget

Religion C handler om hvad religion er, hvordan religion har præget menneskets historie, og den rolle religion spiller i vores verden i dag. Faget er videnskabeligt, dvs. det er lige meget, hvad du selv tror eller ikke tror på. Du kommer til at arbejde med tre store religioner: Islam, Kristendommen og Buddhismen. For alle tre religioner vil du både lære om deres historie og grundlæggende lære, og om hvordan de praktiseres i nutidens Danmark. Derudover vil du lære om religiøs radikalisering og om moderne religionskritik. Du skal forvente at bruge omkring 11 timer på hver af de 8 modulopgaver. Læs evt. mere på uddannelsesguiden.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse, eller hvis du har tilsvarende faglige kvalifikationer. Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.