Historie B

Om faget

Faget Historie beskæftiger sig med fortidige forhold og undersøger de forhold, som mennesker har levet under frem til i dag.
Du får i faget indsigt i historisk og kulturel forandring, hvilket styrker din evne til at forstå din egen kultur og mødet med andre kulturer i en verden præget af hurtig forandring og øget samkvem på tværs af kulturer.
Du får gennem faget indsigt i, hvordan historie er blevet og bliver anvendt i fortidige og nutidige samfund.
I faget kommer du til at arbejde med meget forskelligt materiale lige fra gamle kilder og nutidige analyser af fortiden, samt film og andre medier.

Du kommer til at stifte bekendtskab med mindst seks forskellige forløb, som spænder over de sidste 4000års historie fra hele Verden.

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen, hvor du har 90 min. forberedelsestid. Selve eksamen varer ca. 30 min.

Læs evt. mere på uddannelsesguiden.

E-learning

Alle e-learningsfag på Efterslægten er opbygget i 8 moduler, hvor hvert modul typisk har et emne eller et tema.
Modulerne er opbygget på den måde, at der er lærebogsstof/pensum, der skal læses og forskellige typer af opgaver, hvor man øver sig i at anvende lærebogsstoffet. Disse øvelsesopgaver skal ikke afleveres. I nogle fag er der selvrettende opgaver eller facitlister, så man kan tjekke sig selv.
Til hvert af de 8 moduler, er der opgaver, der samler op på modulets emne, begreber og metoder. Disse opgaver skal afleveres på LUDUS Web til særlige afleveringsfrister, der skal overholdes. Disse opgaver får man faglig feedback på inden for en uge efter aflevering, når man afleverer rettidigt.
Alle e-learningsfag har en fast lærer, som man kan kontakte løbende, hvis man har brug for faglig støtte.
Faget afsluttes med en eksamen, der forløber på samme måde som de fysiske fags eksamener. E-learningseksaminerne ligger i de faste eksamensperioder hhv. december-januar og maj-juni.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse, eller hvis du har tilsvarende faglige kvalifikationer. Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.