Kemi C

Om faget

Introduktion til de mindste dele af de byggeklodser som danner den verden vi lever i. Atomets fascinerende verden beskriver hvordan stoffer reagerer med hinanden, og hvordan deres karakterer får betydning for hvorfor verden ser ud som den gør. Stoffet inkluderer syrer, baser, salte og det bearbejdes såvel teoretisk som eksperimentelt. Digitale værktøjer indgår som en integreret del af kemiundervisningen. Kemi C kan tages som enkeltfag eller som en del af den naturvidenskabelige faggruppe i 2-årigt HF. Kemi er et eksperimentelt fag og der afholdes laboratoriedage. Man skal i små grupper udføre kemiøvelser og efterfølgende skrive og aflevere rapporter eller journaler over øvelserne. Rapporterne skal godkendes af kemilæreren. Du skal forvente at bruge omkring 11 timer på hver af de 8 modulopgaver. Læs evt. mere på uddannelsesguiden.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse, eller hvis du har tilsvarende faglige kvalifikationer. Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.