Engelsk C

Om faget

Få det basale på plads og bliv dygtigere til at forstå og tale engelsk! Hos os vægter vi træning højt. Du kan ikke lære engelsk ved passivt at kigge på det. Derfor kommer du til at træne dit engelske ved at lytte til, tale, læse og - i mindre grad - skrive engelsk. Du vil få forklaret den grundliggende grammatik og få træning i at bruge de reglerne selv. Vi vil også arbejde med udtale, især det naturlige flow. Ordforrådet skal udvides, så du kan komme til både at forstå og udtrykke dig selv bedre. Vi vil desuden tage hul på analyse og fortolkning af noveller og andre tekster. På dette kursus tager vi afsæt i det, du lærte i folkeskolen, og bygger gradvist mere på. Der vil dog også være nogen repetition af det, du lærte i folkeskolen, i forhold til grammatik og analyse. Emnerne på dette kursus bliver ”Tourists and Travellers”, ”The American Dream” og ”Supersize vs. Superskinny”. Vi lægger i sidste modul vægt på at få dig gjort helt klar til den mundtlige eksamen. Du skal forvente at bruge omkring 12 timer på hver af de 8 modulopgaver. Læs evt. mere på uddannelsesguiden.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse, eller hvis du har tilsvarende faglige kvalifikationer. Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.