Kemi B

Om faget

Med udgangspunkt i Kemi C inddrages her også den tidsmæssige dimension af den kemiske reaktion, lige som forholdet mellem reaktanter og produkter. Der arbejdes både med organiske og uorganiske forbindelser, og i mindre udstrækning med bioorganiske stoffer som protein, fedt og kulhydrat. Desuden arbejdes med syrer, baser og pH. Det eksperimentelle vil ofte danne basis for den teoretiske bearbejdelse af naturlovene. Kemi er et eksperimentelt fag og der afholdes laboratoriedage. Man skal i små grupper udføre kemiøvelser og efterfølgende skrive og aflevere rapporter eller journaler over øvelserne. Rapporterne skal godkendes af kemilæreren. Du skal forvente at bruge omkring 20 timer på hver af de 8 modulopgaver. Læs evt. mere på uddannelsesguiden.

Adgangskrav

Du skal have gennemført undervisningen i Kemi C eller NF (Naturvidenskabelig Faggruppe), eller dokumentere tilsvarende faglige forudsætninger.