Kemi B

Om faget

Kemi B handler om stoffers egenskaber og de betingelser, der er for forskellige reaktioner.
Faget bygger videre på emnerne for kemi C (salte, syre-base, redox og organisk kemi), men udbygger de enkelte emner, så du får forståelsen for kemi i hverdagen. Desuden inddrages den tidsmæssige dimension, ligevægtsreaktioner og bioorganiske stoffer som proteiner, fedtstoffer og kulhydrater.
Undervisningen består af en blanding af teori og øvelser i laboratoriet, der viser teorien i praksis. Øvelser i laboratoriet skal du efterfølgende dokumentere ved at skrive journaler og rapporter.

Undervisningen afsluttes med en mundtlig eksamen på 30 minutter med 30 minutters forberedelse, eksamensspørgsmålene tager alle udgangspunkt i et forsøg, som er lavet i undervisningen.

Læs evt. mere på uddannelsesguiden.

E-learning

Alle e-learningsfag på Efterslægten er opbygget i 8 moduler, hvor hvert modul typisk har et emne eller et tema.
Modulerne er opbygget på den måde, at der er lærebogsstof/pensum, der skal læses og forskellige typer af opgaver, hvor man øver sig i at anvende lærebogsstoffet. Disse øvelsesopgaver skal ikke afleveres. I nogle fag er der selvrettende opgaver eller facitlister, så man kan tjekke sig selv.
Til hvert af de 8 moduler, er der opgaver, der samler op på modulets emne, begreber og metoder. Disse opgaver skal afleveres på LUDUS Web til særlige afleveringsfrister, der skal overholdes. Disse opgaver får man faglig feedback på inden for en uge efter aflevering, når man afleverer rettidigt.
Alle e-learningsfag har en fast lærer, som man kan kontakte løbende, hvis man har brug for faglig støtte.
Faget afsluttes med en eksamen, der forløber på samme måde som de fysiske fags eksamener. E-learningseksaminerne ligger i de faste eksamensperioder hhv. december-januar og maj-juni.

Laboratoriekurser

Som en del af e-learningskurset afholdes obligatoriske laboratoriekurser med eksperimentelt arbejde. Der er tilstedeværelseskrav til kurserne, og kurserne skal bestås for at kunne gå til eksamen i faget.
Kurserne gennemføres 4 eftermiddage/aftener i hhv. marts-april og oktober-november.

Adgangskrav

Du skal have gennemført undervisningen i Kemi C eller NF (Naturvidenskabelig Faggruppe), eller dokumentere tilsvarende faglige forudsætninger.