Tysk fortsætter B

Om faget

Tysk fortsættersprog B er læren om tysk sprog, kultur, samfundsforhold og historie. Målet er, at du skal kunne forstå talt tysk, læse og forstå forskellige typer af tyske tekster, deltage i en samtale og diskussion på et klart og forståeligt tysk samt skrive et forståeligt og sammenhængende tysk.
Undervisningen er tilrettelagt i 8 moduler, som alle har et overordnet tema. I hvert modul er der opgaver i grammatik, i temaets tekster og film samt en skriftlig eksamensopgave. Til hvert modul er der mulighed for at aflevere lydfiler for at træne den mundtlige sprogfærdighed.
Undervisningen er tilrettelagt som et e-learningsforløb – enten halv- eller helårligt. Der er løbende mulighed for at mødes med læreren i Teams for at træne mundtlig sprogfærdighed eller lave eksamenstræning.

Undervisningen afsluttes med en mundtlig eksamen. Til den mundtlige eksamen trækker man 1-1,5 sider ukendt tysk tekst, der er relateret til et af de læste temaer. Teksten skal præsenteres på tysk, og derefter følger en dialog om tekst og tema med læreren.

Læs evt. mere på uddannelsesguiden.

E-learning

Alle e-learningsfag på Efterslægten er opbygget i 8 moduler, hvor hvert modul typisk har et emne eller et tema.
Modulerne er opbygget på den måde, at der er lærebogsstof/pensum, der skal læses og forskellige typer af opgaver, hvor man øver sig i at anvende lærebogsstoffet. Disse øvelsesopgaver skal ikke afleveres. I nogle fag er der selvrettende opgaver eller facitlister, så man kan tjekke sig selv.
Til hvert af de 8 moduler, er der opgaver, der samler op på modulets emne, begreber og metoder. Disse opgaver skal afleveres på LUDUS Web til særlige afleveringsfrister, der skal overholdes. Disse opgaver får man faglig feedback på inden for en uge efter aflevering, når man afleverer rettidigt.
Alle e-learningsfag har en fast lærer, som man kan kontakte løbende, hvis man har brug for faglig støtte.
Faget afsluttes med en eksamen, der forløber på samme måde som de fysiske fags eksamener. E-learningseksaminerne ligger i de faste eksamensperioder hhv. december-januar og maj-juni.

Adgangskrav

Du skal have gennemført undervisningen i Tysk fortsætter C eller dokumentere tilsvarende faglige forudsætninger.