Tysk fortsætter B

Om faget

Du bliver mere sikker i forhold til ordforråd og grammatik. Du læser, lytter og ser tysksprogede film, som viser væsentlige aspekter af tysk historie, kultur, æstetik og nutidige samfundsforhold. Du skal løse forskellige skriftlige øvelser, skrive kortere tekster på tysk og indtale lydfiler for også at øve dit mundtlige sprog om de studerede emner. Eksamen er en mundtlig eksamen. Du skal forvente at bruge omkring 21 timer på hver af de 8 modulopgaver. Læs evt. mere på uddannelsesguiden.

Adgangskrav

Du skal have gennemført undervisningen i Tysk fortsætter C, eller dokumentere tilsvarende faglige forudsætninger.