Psykologi B

Om faget

Med udgangspunkt i C-niveauet udbygger du dit kendskab til fagets stofområder. Du lærer at forholde dig til psykologiske teorier og undersøgelser. Faget giver dig kundskaber i teoretiske og empiriske forhold omkring udvikling af psykologisk viden samt færdigheder i at anvende denne viden i konkrete sammenhænge. Du lærer også at vurdere betydningen af historiske og kulturelle faktorer og du kommer til at arbejde med psykologis metodik ved bl.a. at gennemføre mindre feltundersøgelser. Du skal forvente at bruge omkring 18 timer på hver af de 8 modulopgaver. Læs evt. mere på uddannelsesguiden.

Adgangskrav

Du skal have gennemført undervisningen i Psykologi C, eller dokumentere tilsvarende faglige forudsætninger.