Tysk fortsætter C

Om faget

Tysk Fortsættersprog C er undervisning i tysk sprog og kultur. Kurset er tilrettelagt som et e-learningsforløb over ½ år. Du skal i 8 moduler arbejde med grammatik, tekster, film og lyd. Hvert modul indeholder en skriftlig samt mundtlig (lydfil) afleveringsopgave.
Målet er, at du skal kunne skrive, læse og forstå mindre tekster og deltage i samtale på tysk om de emner, vi arbejder med. Vi bygger videre på de forudsætninger, du har fra tyskundervisningen i folkeskolen. Vi repeterer i starten lyd, grammatik og basale gloser, så alle får mulighed for at komme på niveau. Vi fortsætter derefter med at læse tre eksamenstemaer, hvor der er fokus på gloser og sætningskonstruktioner, så du hurtigt kommer til at kommunikere på tysk.
Eksamen efter 1/2 år. Eksamen er mundtlig og består af en ukendt tekst på 1 side, der relaterer til et af de læste temaer. Teksten skal præsenteres på tysk og man skal derefter indgå i dialog med læreren om teksten og de øvrige tekster i det læste tema. Man får en samlet karakter. Man kan herefter fortsætte på Tysk Fortsættersprog B, som er det niveau der kræves for at komme ind på mange uddannelser.

Læs evt. mere på uddannelsesguiden.

E-learning

Alle e-learningsfag på Efterslægten er opbygget i 8 moduler, hvor hvert modul typisk har et emne eller et tema.
Modulerne er opbygget på den måde, at der er lærebogsstof/pensum, der skal læses og forskellige typer af opgaver, hvor man øver sig i at anvende lærebogsstoffet. Disse øvelsesopgaver skal ikke afleveres. I nogle fag er der selvrettende opgaver eller facitlister, så man kan tjekke sig selv.
Til hvert af de 8 moduler, er der opgaver, der samler op på modulets emne, begreber og metoder. Disse opgaver skal afleveres på LUDUS Web til særlige afleveringsfrister, der skal overholdes. Disse opgaver får man faglig feedback på inden for en uge efter aflevering, når man afleverer rettidigt.
Alle e-learningsfag har en fast lærer, som man kan kontakte løbende, hvis man har brug for faglig støtte.
Faget afsluttes med en eksamen, der forløber på samme måde som de fysiske fags eksamener. E-learningseksaminerne ligger i de faste eksamensperioder hhv. december-januar og maj-juni.

Adgangskrav

Du skal have afsluttet faget Tysk i folkeskolen, eller dokumentere tilsvarende faglige forudsætninger. Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse. Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.