Tysk fortsætter C

Om faget

Du lærer grundlæggende ordforråd og grammatik, og du læser, lytter og ser tysksprogede film, som viser væsentlige aspekter af tysk historie, kultur, æstetik og kulturelle samfundsforhold. Du skal løse forskellige skriftlige øvelser, skrive korte tekster på tysk og indtale lydfiler for at øve dit mundtlige sprog om de studerede emner. Eksamen er en mundtlig eksamen. Du skal forvente at bruge omkring 12 timer på hver af de 8 modulopgaver. Læs evt. mere på uddannelsesguiden.

Adgangskrav

Du skal have afsluttet faget Tysk i folkeskolen, eller dokumentere tilsvarende faglige forudsætninger. Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse. Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.