Religion B

Om faget


Religion B er læren om religioner, etikkers og livsanskuelsers udvikling og betydning for mennesker, samfund og kulturer i fortid og nutid.
Kurset bygger videre på den grundlæggende viden om religion du har fået på niveau C, og du vil derfor få en mere detaljeret forståelse af både kristendommens og islams historie og flere aspekter af deres sociale og politiske dimensioner i nutiden. Der arbejdes desuden med mindst én indisk religion, og mindst to andre religionsfaglige emner såsom religionsfilosofi, en ny religion eller religiøs strømning og/eller etiske retninger.
Ud over arbejdsformerne fra religion C, arbejdes der på niveau B med empiriske undersøgelser, fx fra feltarbejde og ekskursion, og der er større vægt på kendskab til fagets teori og metode. Kurset afsluttes med en religionsfaglig projektrapport om et emne efter eget valg.

Eksamen består af 60 minutters forberedelsestid og 30 minutters eksamination, hvor der tages afsæt i din projektrapport og et ukendt materiale der knytter sig til ét af de emner, der er arbejdet med i undervisningen.

Læs evt. mere på uddannelsesguiden.

E-learning

Alle e-learningsfag på Efterslægten er opbygget i 8 moduler, hvor hvert modul typisk har et emne eller et tema.
Modulerne er opbygget på den måde, at der er lærebogsstof/pensum, der skal læses og forskellige typer af opgaver, hvor man øver sig i at anvende lærebogsstoffet. Disse øvelsesopgaver skal ikke afleveres. I nogle fag er der selvrettende opgaver eller facitlister, så man kan tjekke sig selv.
Til hvert af de 8 moduler, er der opgaver, der samler op på modulets emne, begreber og metoder. Disse opgaver skal afleveres på LUDUS Web til særlige afleveringsfrister, der skal overholdes. Disse opgaver får man faglig feedback på inden for en uge efter aflevering, når man afleverer rettidigt.
Alle e-learningsfag har en fast lærer, som man kan kontakte løbende, hvis man har brug for faglig støtte.
Faget afsluttes med en eksamen, der forløber på samme måde som de fysiske fags eksamener. E-learningseksaminerne ligger i de faste eksamensperioder hhv. december-januar og maj-juni.

Adgangskrav

Du skal have gennemført undervisningen i Religion C eller KS (Kultur- og samfundsfaggruppe), eller dokumentere tilsvarende faglige forudsætninger.