Engelsk B

Om faget

Faget engelsk drejer sig helt overordnet om de engelsktalende dele af verden. Det er et fag, som sideløbende med selve den sproglige dygtiggørelse har fokus på litteratur, samfund og historie i den engelsktalende verden, primært Storbritannien og USA. Faget vil derfor træne såvel mundtlige som skriftlige færdigheder samt omhandle en række emner af enten historisk eller nutidig relevans. Viden om disse emner opnås primært ved at vi læser forskelligartede tekster, fx nyhedsartikler og noveller, samt ser spille- og dokumentarfilm. Disse tekster og film arbejder vi med at forstå i dybden, hvilket både styrker de analytiske og sproglige kompetencer. Deltagelse i mundtlig dialog i klassen er nødvendig for at forbedre de mundtlige kompetencer mens den skriftlige korrekthed trænes gennem større og mindre skriftlige opgaver.

På B-niveau afslutter man faget med to eksamener, en mundtlig og en skriftlig.
Dette betyder, at man på disse niveauer vil modtage undervisning, som har fokus på forbedring af såvel mundtlige som skriftlige færdigheder. Vælger man faget på C-niveau afsluttes der kun med en mundtlig eksamen, hvorfor undervisningen på dette niveau også vil dreje sig mest om at træne de mundtlige færdigheder.
Ved den mundtlige eksamen har man 1 times forberedelse og man bliver eksamineret i ca. 30 min.
Ved den skriftlige eksamen skal man på 5 timer skrive et essay.

Læs evt. mere på uddannelsesguiden.

E-learning

Alle e-learningsfag på Efterslægten er opbygget i 8 moduler, hvor hvert modul typisk har et emne eller et tema.
Modulerne er opbygget på den måde, at der er lærebogsstof/pensum, der skal læses og forskellige typer af opgaver, hvor man øver sig i at anvende lærebogsstoffet. Disse øvelsesopgaver skal ikke afleveres. I nogle fag er der selvrettende opgaver eller facitlister, så man kan tjekke sig selv.
Til hvert af de 8 moduler, er der opgaver, der samler op på modulets emne, begreber og metoder. Disse opgaver skal afleveres på LUDUS Web til særlige afleveringsfrister, der skal overholdes. Disse opgaver får man faglig feedback på inden for en uge efter aflevering, når man afleverer rettidigt.
Alle e-learningsfag har en fast lærer, som man kan kontakte løbende, hvis man har brug for faglig støtte.
Faget afsluttes med en eksamen, der forløber på samme måde som de fysiske fags eksamener. E-learningseksaminerne ligger i de faste eksamensperioder hhv. december-januar og maj-juni.

Adgangskrav

Du skal have gennemført undervisningen i Engelsk C, eller dokumentere tilsvarende faglige forudsætninger. Har du ikke Engelsk C, kan evt. tage vores samlede kursus Engelsk C+B i stedet.