Matematik A

Om faget

På matematik A er de centrale emner:

  • vektorer
  • vektorfunktioner
  • differentialregning
  • integralregning
  • differentialligninger
  • sandsynlighedsregning med fokus på normalfordelinger
  • funktioner af to variable
  • keglesnit (gælder indtil videre kun år 2022)
Matematikundervisningen veksler mellem opgaveregning og teori, og abstraktioner og logiske lovmæssigheder spiller en større rolle end på underliggende niveauer.
En væsentlig del af den mundtlige matematik er fokuseret på logik og bevisførelse.
I den skriftlige matematik arbejdes der med at løse og besvare opgaver, dels i hånden og dels vha. et matematikprogram. Som kursist på Efterslægten får du licens til matematikprogrammet TI-Nspire, som er det program, du vil blive undervist i.
Faget afsluttes med både en mundtlig og en skriftlig eksamen.
Ved den mundtlige eksamen trækkes ét spørgsmål, og der gives 30 min. forberedelse og 30 min. eksamination inklusive votering.
Formuleringen af de enkelte spørgsmål er kendt på forhånd.
Den skriftlige eksamen varer 5 timer og består af to dele:
De første 2 timer er uden hjælpemidler, dog med formelsamling. Denne delprøve udarbejdes i hånden og afleveres på papir.
Anden delprøve varer 3 timer og er med alle hjælpemidler. Den skrives på computer og afleveres digitalt.
Matematik A henvender sig til studerende, som vil forberede sig til en videregående uddannelse med et betydeligt matematisk indhold.

Læs evt. mere på uddannelsesguiden.

E-learning

Alle e-learningsfag på Efterslægten er opbygget i 8 moduler, hvor hvert modul typisk har et emne eller et tema.
Modulerne er opbygget på den måde, at der er lærebogsstof/pensum, der skal læses og forskellige typer af opgaver, hvor man øver sig i at anvende lærebogsstoffet. Disse øvelsesopgaver skal ikke afleveres. I nogle fag er der selvrettende opgaver eller facitlister, så man kan tjekke sig selv.
Til hvert af de 8 moduler, er der opgaver, der samler op på modulets emne, begreber og metoder. Disse opgaver skal afleveres på LUDUS Web til særlige afleveringsfrister, der skal overholdes. Disse opgaver får man faglig feedback på inden for en uge efter aflevering, når man afleverer rettidigt.
Alle e-learningsfag har en fast lærer, som man kan kontakte løbende, hvis man har brug for faglig støtte.
Faget afsluttes med en eksamen, der forløber på samme måde som de fysiske fags eksamener. E-learningseksaminerne ligger i de faste eksamensperioder hhv. december-januar og maj-juni.

Adgangskrav

Du skal have gennemført undervisningen i Matematik B, eller dokumentere tilsvarende faglige forudsætninger.