Spansk begynder A

Om faget

Faget spansk er et færdighedsfag med fokus på grammatik og gloser. Samtidig er spansk er et videns- og kulturfag med fokus på den spansksprogede verdens historie, kultur og samfundsforhold
Spansk A tilbyde på Efterslægten alene som e-learningsfag.

Du kommer i dybden med ordforråd og grammatik. Du læser, lytter og ser spansksprogede tekster, som viser væsentlige aspekter af historie, kultur og samfundsforhold.
Du skal løse forskellige skriftlige øvelser, skrive kortere tekster på spansk samt indtale lydfiler om de studerede moduler.
Undervisningen er udelukkende virtuel.

Skriftlig eksamen A: 4 timer med 2 delprøver:

  • Delprøve 1: 1 time uden hjælpemidler.
  • Delprøve 2: 3 timer med hjælpemidler.
Mundtlig eksamen:
60 minutters forberedelsestid. Ca. 30 minutters eksamination.
Samtale på spansk ud fra en spansk tekst på ca. 1 normalside, med tilknytning til et af de temaer samt om et billede om almene emner.

Læs evt. mere på uddannelsesguiden.

E-learning

Alle e-learningsfag på Efterslægten er opbygget i 8 moduler, hvor hvert modul typisk har et emne eller et tema.
Modulerne er opbygget på den måde, at der er lærebogsstof/pensum, der skal læses og forskellige typer af opgaver, hvor man øver sig i at anvende lærebogsstoffet. Disse øvelsesopgaver skal ikke afleveres. I nogle fag er der selvrettende opgaver eller facitlister, så man kan tjekke sig selv.
Til hvert af de 8 moduler, er der opgaver, der samler op på modulets emne, begreber og metoder. Disse opgaver skal afleveres på LUDUS Web til særlige afleveringsfrister, der skal overholdes. Disse opgaver får man faglig feedback på inden for en uge efter aflevering, når man afleverer rettidigt.
Alle e-learningsfag har en fast lærer, som man kan kontakte løbende, hvis man har brug for faglig støtte.
Faget afsluttes med en eksamen, der forløber på samme måde som de fysiske fags eksamener. E-learningseksaminerne ligger i de faste eksamensperioder hhv. december-januar og maj-juni.

Adgangskrav

Du skal have gennemført undervisningen i Spansk begynder B, eller dokumentere tilsvarende faglige forudsætninger.