Musik B

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget

I musik B går vi mere i dybden udøvende og teoretisk og bygger ovenpå de færdigheder, du fik i musik C. Vi arbejder videre med sammenspil, sang/kor, musikteori, musikhistorie og analyse. Der er desuden mulighed for at fokusere på solistiske færdigheder i fx sang eller på et instrument. På musik B lærer du også at arrangere musik skriftligt.
Vi skal ligeledes ud af huset og høre koncerter og selv øve op til at spille koncert på skolen.

Der afholdes mundtlig eksamen i musik B, hvor du skal op i en individuel teoretisk prøve inden for to på forhånd kendte eksamensemner, samt en praktisk prøve, hvor du skal spille/synge to numre, heraf skal det ene være i grupper og det andet kan være solistisk.
Du får én samlet karakter.

Læs evt. mere på uddannelsesguiden.

Adgangskrav

Du skal have gennemført undervisningen i Musik C eller dokumentere tilsvarende faglige forudsætninger.