Musik B

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget

Du arbejder med musik og sang både inden for klassisk og rytmisk musik og lærer at udtrykke dig musikalsk solo og i sammenspil. Du lærer at bruge fagets metoder, teori og terminologi i forbindelse med analyse af musik og at se musikken ud fra en historisk, samfundsmæssig, kulturel og genremæssig synsvinkel. Du får også undervisning i musiklære, hørelære og musikteori. Læs evt. mere på uddannelsesguiden.

Adgangskrav

Du skal have gennemført undervisningen i Musik C, eller dokumentere tilsvarende faglige forudsætninger.