pol-1-20

Til Søgning
Pris: DKK 2.750,00
Dansk A

Om faget

Du får viden om skønlitteratur fra fortid og nutid og om kommunikation i moderne medier. Du lærer bl.a. at analysere og fortolke litterære tekster og at arbejde med medier og medietekster, fx aviser, tv, websites og interaktive medier. Vi arbejder både mundtligt og skriftligt med såvel talte som trykte tekster, og du får kendskab til grammatik og stil, argumentation, retorik og kommunikation. Læs evt. mere på uddannelsesguiden.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse, eller hvis du har tilsvarende faglige kvalifikationer. Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.

Engelsk C+B

Om faget

Du udvikler dig sprogligt, både i tale og på skrift. Gennem træning i at tale og skrive på engelsk, bliver du bedre til at formulere dig generelt og om særlige, faglige emner. Du får også en grundviden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA. Læs evt. mere på uddannelsesguiden.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse, eller hvis du har tilsvarende faglige kvalifikationer. Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.

Idræt C+B

Om faget

Idræt C er et af de 7 "1. HF valgfag" du skal vælge imellem hvis du tager en toårig HF eller en hel HF på enkeltfag. På Idræt B får du en alsidig undervisning og træning for at komme i god form og at lære udvalgte idrætsdiscipliner, såsom boldspil, musik og bevægelse samt klassiske og nye sportsgrene. Du lærer at kombinere det praktiske med teoretisk viden om træning, livsstil, idrætsvaner og anatomi og fysisk aktivitet i et trænings- og sundhedsmæssigt perspektiv.
Læs evt. mere på uddannelsesguiden ved at kopiere denne adresse til din browser: https://www.ug.dk/uddannelser/gymnasialeuddannelser/hoejere-forberedelseseksamen-hf/idraet-b-valgfag

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse, eller hvis du har tilsvarende faglige kvalifikationer. Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.

Psykologi C

Om faget

Du lærer at analysere og reflektere over psykologiske forhold og om hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig. Du får et bredt kendskab til fagets stofområder og centrale psykologiske teorier, bl.a. viden om menneskets udvikling, betydningen af arv, miljø og kultur samt psykologiske og sociale forholds betydning for læring og motivation. Læs evt. mere på uddannelsesguiden.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse, eller hvis du har tilsvarende faglige kvalifikationer. Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.

Samfundsfag C

Om faget

Du får en teoretisk og metodisk baggrundsviden og lærer at formulere samfundsfaglige spørgsmål og gøre rede for aktuelle samfundsmæssige spørgsmål fx sociale og kulturelle mønstre, politiske beslutningsprocesser eller prioriteringsproblemer i velfærdssamfundet. Du lærer at formidle din viden i enkle modeller og at argumentere for dine egne synspunkter i en faglig dialog. Samfundsfag C kan tages som enkeltfag eller som en del af kultur- og samfundsfaggruppen i 2-årigt HF. Læs evt. mere på uddannelsesguiden.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse, eller hvis du har tilsvarende faglige kvalifikationer. Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.