Religion B

Til Søgning
Pris: DKK 0,00

Om faget Vis beskrivelse for e-learning-hold

Religion B er læren om religioner, etikkers og livsanskuelsers udvikling og betydning for mennesker, samfund og kulturer i fortid og nutid.
Kurset bygger videre på den grundlæggende viden om religion du har fået på niveau C, og du vil derfor få en mere detaljeret forståelse af både kristendommens og islams historie og flere aspekter af deres sociale og politiske dimensioner i nutiden. Der arbejdes desuden med mindst én indisk religion, og mindst to andre religionsfaglige emner såsom religionsfilosofi, en ny religion eller religiøs strømning og/eller etiske retninger.
Ud over arbejdsformerne fra religion C, arbejdes der på niveau B med empiriske undersøgelser, fx fra feltarbejde og ekskursion, og der er større vægt på kendskab til fagets teori og metode. Kurset afsluttes med en religionsfaglig projektrapport om et emne efter eget valg.

Eksamen består af 60 minutters forberedelsestid og 30 minutters eksamination, hvor der tages afsæt i din projektrapport og et ukendt materiale der knytter sig til ét af de emner, der er arbejdet med i undervisningen.

Læs evt. mere på uddannelsesguiden.

Adgangskrav

Du skal have gennemført undervisningen i Religion C eller KS (Kultur- og samfundsfaggruppe), eller dokumentere tilsvarende faglige forudsætninger.