Religion C

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget Vis beskrivelse for e-learning-hold

På Religion C lærer du om religioner, etikker og livsanskuelsers betydning for individ, samfund og kultur i fortid og nutid.

I undervisningen lærer du om kristendommens og islams historie, trosindhold, religiøs praksis og hvilken rolle religionerne spiller i nutidige samfund med hovedvægt på Danmark. Derudover lærer du om to andre religioner eller livsanskuelser, hvoraf den ene er en verdensreligion (fx buddhisme eller hinduisme) og den anden kan være alt fra emnet etik, civilreligion, nordisk religion eller noget helt fjerde.
Faget giver mulighed for forskellige arbejdsformer, fx tekstlæsning af helligskrifter (fx bibel og koran) og artikler o.a., (dokumentar)film, gruppearbejde, feltarbejde og ekskursion, og du lærer at analysere og fortolke dokumentarisk materiale og at benytte et elementært religionsfagligt ordforråd.

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen af 24 minutters varighed og med 24 minutters forberedelse.
Faget kan hæves til niveau B, hvor der vil være mere anvendelse af teori og metode, og hvor kursisten skal udforme et kort religionsfagligt projekt.

Læs evt. mere på uddannelsesguiden.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse, eller hvis du har tilsvarende faglige kvalifikationer. Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.