Samfundsfag B

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget Vis beskrivelse for e-learning-hold

I Samfundsfag B får du et dybere kendskab til danske og internationale samfundsforhold igennem arbejde med teori, empiri og metode inden for områderne Politologi, økonomi og sociologi. Overordnet set prøver vi at undersøge og forklare, hvorfor samfundet ser ud som det gør.
På B-niveauet lærer du forskellige samfundsfaglige teorier, begreber og metoder. I løbet af forløbet gennemgår vi 4-5 temaer, hvor du arbejder med aktuelle problemstillinger på tværs af fagenes discipliner. Emner der behandles kunne være: ”Demokrati, magt og medier”, ”Ulighed og socialarv”, ”Økonomiske udfordringer på kort og langt sigt” samt ”Radikalisering og terrorisme”.
Sammenlignet med C-niveau arbejder vi på B-niveauet med et mere internationalt fokus. Vi arbejder komparativt (sammenlignende), kigger fx på EU samt politiske systemer og samfundsmæssige problematikker i andre lande end Danmark.
Der arbejdes problemorienteret med aktuelle samfundsmæssige problemstillinger.
Undervisningen giver dig et solidt grundlag for at danne og kvalificere egne holdninger samt deltage i det danske demokrati på et oplyst og indsigtsfuldt grundlag.

Efter endt undervisning skal du til en mundtlig eksamen enten på baggrund af en synopsis, du selv formulerer ud fra et bilagsmateriale med 24 timers forberedelse eller en mundtlig eksamen på baggrund af et trukket bilagsmateriale med 60 minutters forberedelse. Begge eksamensformer har en eksaminationstid på 30 minutter.

Læs evt. mere på uddannelsesguiden.

Adgangskrav

Du skal have fulgt undervisning i Samfundsfag C eller i KS (Kultur- og Samfundsfaggruppe), eller have tilsvarende faglige kvalifikationer.