Samfundsfag C

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget Vis beskrivelse for e-learning-hold

I Samfundsfag C får du kendskab til danske samfundsforhold igennem arbejde med teori, empiri og metode inden for områderne Politologi, økonomi og sociologi. Vi undersøger og forklarer, hvorfor samfundet ser ud, som det gør.
På C-niveauet lærer du enkle faglige teorier og metoder og arbejder med emner som fx demokrati og politiske beslutningsprocesser, samfundsøkonomiske mål og politikker til opnåelse af disse, samt forskellige sociologiske emner som ulighed, kriminalitet eller senmodernitet.
Der arbejdes problemorienteret med aktuelle problemstillinger. Undervisningen giver dig et godt grundlag for at deltage i det danske demokrati på et oplyst og indsigtsfuldt grundlag.

Forløbet afsluttes med en mundtlig eksamen: Eksaminationstiden er 24 minutter. Der gives 48 minutters forberedelsestid.

Læs evt. mere på uddannelsesguiden.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse, eller hvis du har tilsvarende faglige kvalifikationer. Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.