Samfundsfag C

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget Vis beskrivelse for e-learning-hold

Du får en teoretisk og metodisk baggrundsviden og lærer at formulere samfundsfaglige spørgsmål og gøre rede for aktuelle samfundsmæssige spørgsmål fx sociale og kulturelle mønstre, politiske beslutningsprocesser eller prioriteringsproblemer i velfærdssamfundet. Du lærer at formidle din viden i enkle modeller og at argumentere for dine egne synspunkter i en faglig dialog. Samfundsfag C kan tages som enkeltfag eller som en del af kultur- og samfundsfaggruppen i 2-årigt HF. Læs evt. mere på uddannelsesguiden.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse, eller hvis du har tilsvarende faglige kvalifikationer. Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.