Tysk fortsætter B

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget Vis beskrivelse for e-learning-hold

Tysk fortsættersprog B er læren om tysk sprog, kultur, samfundsforhold og historie. Målet er, at du skal kunne forstå talt tysk, læse og forstå forskellige typer af tyske tekster, deltage i en samtale og diskussion på et klart og forståeligt tysk samt skrive et forståeligt og sammenhængende tysk.
Undervisningen er tilrettelagt i 8 moduler, som alle har et overordnet tema. I hvert modul er der opgaver i grammatik, i temaets tekster og film samt en skriftlig eksamensopgave. Til hvert modul er der mulighed for at aflevere lydfiler for at træne den mundtlige sprogfærdighed.
Undervisningen er tilrettelagt som et e-learningsforløb – enten halv- eller helårligt. Der er løbende mulighed for at mødes med læreren i Teams for at træne mundtlig sprogfærdighed eller lave eksamenstræning.

Undervisningen afsluttes med en mundtlig eksamen. Til den mundtlige eksamen trækker man 1-1,5 sider ukendt tysk tekst, der er relateret til et af de læste temaer. Teksten skal præsenteres på tysk, og derefter følger en dialog om tekst og tema med læreren.

Læs evt. mere på uddannelsesguiden.

Adgangskrav

Du skal have gennemført undervisningen i Tysk fortsætter C eller dokumentere tilsvarende faglige forudsætninger.