Tysk fortsætter C

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget Vis beskrivelse for e-learning-hold

Tysk Fortsættersprog C er undervisning i tysk sprog og kultur. Kurset er tilrettelagt som et e-learningsforløb over ½ år. Du skal i 8 moduler arbejde med grammatik, tekster, film og lyd. Hvert modul indeholder en skriftlig samt mundtlig (lydfil) afleveringsopgave.
Målet er, at du skal kunne skrive, læse og forstå mindre tekster og deltage i samtale på tysk om de emner, vi arbejder med. Vi bygger videre på de forudsætninger, du har fra tyskundervisningen i folkeskolen. Vi repeterer i starten lyd, grammatik og basale gloser, så alle får mulighed for at komme på niveau. Vi fortsætter derefter med at læse tre eksamenstemaer, hvor der er fokus på gloser og sætningskonstruktioner, så du hurtigt kommer til at kommunikere på tysk.
Eksamen efter 1/2 år. Eksamen er mundtlig og består af en ukendt tekst på 1 side, der relaterer til et af de læste temaer. Teksten skal præsenteres på tysk og man skal derefter indgå i dialog med læreren om teksten og de øvrige tekster i det læste tema. Man får en samlet karakter. Man kan herefter fortsætte på Tysk Fortsættersprog B, som er det niveau der kræves for at komme ind på mange uddannelser.

Læs evt. mere på uddannelsesguiden.

Adgangskrav

Du skal have afsluttet faget Tysk i folkeskolen, eller dokumentere tilsvarende faglige forudsætninger. Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse. Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.