Tysk fortsætter C

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget Vis beskrivelse for e-learning-hold

Du lærer at samtale på et enkelt og sammenhængende tysk og at læse, analysere og fortolke tyske tekster. Vi arbejder med de grundlæggende regler for grammatik, og du skal skrive korte tekster på tysk om teksterne og andre kunstneriske udtryksformer. Du lærer også om aktuelle forhold i Tyskland og kulturelle, historiske og samfundsmæssige forhold i Tyskland efter 1945. Læs evt. mere på uddannelsesguiden.

Adgangskrav

Du skal have afsluttet faget Tysk i folkeskolen, eller dokumentere tilsvarende faglige forudsætninger. Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse. Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.